Beleidsplan Route Jack

STICHTING ROUTE JACK IS OPGERICHT OM AANDACHT TE VRAGEN VOOR OORZAKEN EN GEVOLGEN VAN DEPRESSIES.

Doelstelling Stichting Route Jack

Aanleiding is de depressie en het overlijden van onze man/ vader/ vriend/ collega Jack. In september 2020 starten we met een theater(onderwijs)programma in de regio Drenthe binnen het voortgezet onderwijs. We doen dit in samenwerking met GarageTDI. Op deze manier willen we (jonge) mensen bereiken om met elkaar in gesprek te blijven over dit onderwerp, vooral wanneer het moeilijk wordt.

Doelgroep

Stichting Route Jack zet zich in voor alle lagen van de samenleving in de regio Noord-Nederland. Maar de belangrijkste doelgroep zijn jongen mensen in de leeftijd van 12 tot 25 jaar.

Verwerving van inkomsten

Om geld te verzamelen fietsen we in het spoor van Jack. Een groep van zo’n veertig mensen maakt iedere zomer de fietstocht van Vlissingen naar Parijs. Net zoals Jack dat in 2015 zo gedreven deed, voordat hij getroffen werd door een zware depressie. 

Beheer en besteding van het vermogen

Het vermogen van de stichting wordt beheerd door de penningmeester. Inkomsten en uitgaven lopen via de bankrekening op naam van de stichting (NL47RBRB0706579003) van de Regiobank. De penningmeester legt verantwoording af aan de overige bestuurders. De administratie ligt te allen tijde ter inzage, evenals inzage in de bankrekening. Alle inkomsten onder aftrek van de kosten worden besteed aan het goede doel, in dit geval de financiering van theatervoorstellingen. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. 

De naam van de instelling

Stichting Route Jack

Fiscaal nummer

858695662

Contactgegevens Stichting Route Jack

  • adres: Venestraat 115, 9402 GK ASSEN
  • telefoon: 0646192591
  • Rik Bakker is de Functionaris Gegevensbescherming van Stichting Route Jack. Hij is te bereiken via contact@rikbakker.nl
  • KVK 71385932

De functie van onze bestuurders

  • Gonda Paas – voorzitter
  • Rik Bakker – secretaris
  • Manuela Striper – penningmeester

Beloningsbeleid

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. Zie artikel 3.5 uit onze statuten.

Verslagen van de uitgeoefende activiteiten

- Verslag-Routejack2018

- Zie Routejack 2019

- https://www.youtube.com/watch?v=mNozd-556Qc&feature=youtu.be

 

Financiële verantwoording

Voor de financiële verantwoording is de balans en verlies-rekening over 2018 en 2019 bijgevoegd.

Balans Winst en verlies

Meer weten over Route Jack?
Kom meer te weten over de Stichting
Over Route Jack